Finaliści 4. Konkursu Plakatu We Want Jazz 2022. JAZZ NOT WAR

Zgodnie z protokołem z posiedzenia w dniu 10 sierpnia 2022 roku, Jury 3. Międzynarodowego Konkursu WE WANT JAZZ zorganizowanego przez Fundację EuroJAZZ do finału zakwalifikowano 35 prac następujących autorów: /According to the protocol of the session from 10 of August 2022, The Jury of The 4th International Posters Competition WE WANT JAZZ organized by The EuroJAZZ Foundation we inform you that qualified to the final are the 35 works of the following authors:

Agnieszka Srokosz (Poland), Andreas Stettler (Switzerland), Anna Black (Ukraine), Artur Skowroński (Poland), Asal Eghbaldar (Iran), Bartłomiej Trzos (Poland) Cai Jiasui (China), Diego Tocco (Uruguaj) Eduard Cehovin (Słowenia) Gao Xindi (Chiny) Huang Yiming (Chiny), Iwona Cichy (Poland), Jan Rajlich (Czech), Jouri Toreev (Belarus), Karol Grzesiak (Poland), Karolina Grudzinska (Poland), Lex Drewinski (Poland), Li Yan Thejoyofpeace (China), Maja Żurawiecka (Poland), Marcin Urbańczyk (Poland), Maria Mencwel (Poland), Mikhail Lychkovskiy (Belarus), Olga Severina (Ukraine), Ömer Can Sorgunalp (Turkey), Paweł Pacholec (Poland), Paweł Pisklakov (Russia), Qiang Gang (China), Sebatian Strasnoy (Argentina), Shima Asna Ashari (Iran), Wenfeng Huang (China), Xiaojing Cao (China), Xu Kai (China), Zofia Klajs (Poland).

Jury: prof. Lech Majewski, dr hab. Tomasz Kipka, Andrzej Wąsik (artysta malarz), Marzena Strąk (Zastępca Dyrektora, Narodowe Centrum Kultury), Agnieszka Holwek (V-ce Prezes, Fundacji EuroJAZZ).

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 5 września!/ The results of the competition will be announced on 5 September!
Wystawa finałowa konkursu, PROM Kultury Saska Kępa, Warszawa: 10-24 września/ Final exhibition of the competition: Warsaw, September 10-24

AgnieszkaSrokoszPoland AndreasStettlerSwitzerland
Agnieszka Srokosz - Polska/ Poland  Andreas Stettler - Szwajcaria/ Switzerland
AnnaBlackUkraine ArturSkowronskiPoland 
Anna Black - Ukraina/ Ukraine  Artur Skowroński - Polska/ Poland
AsalEghbaldarIran BartomiejTrzosPoland
Asal Eghbaldar - Iran/ Iran Bartłomiej Trzos - Polska/ Poland
CaiJiasuiChina DiegoToccoUruguay
Cai Jiasui - Chiny/ China Diego Tocco - Urugwaj/ Uruguay
EduardCehovinSlovenia  GaoXindiChina
Eduard Cehovin - Słowenia/ Slovenia Gao Xindi - Chiny/ China
HuangYimingChina IwonaCichyPoland
Huang Yiming - Chiny/ China Iwona Cichy - Polska/ Poland
JanRajlichCzech JouriToreevBelarus
Jan Rajlich - Czechy/ Czech Jouri Toreev - Białoruś/ Belarus
KarolGrzesiakPoland KarolinaGrudzinskaPoland
Karol Grzesiak - Polska/ Poland Karolina Grudzińska - Polska/ Poland
LexDrewinskiPolska LexDrewinskiPolska1
Lex Drewinski - Polska/ Poland Lex Drewinski - Polska/ Poland
LexDrewinskiPolska2 LiYanChina
Lex Drewinski - Polska/ Poland Li Yan - Chiny/ China
MajaZurawieckaPoland MarcinUrbanczykPoland
Maja Żurawiecka - Polska/ Poland Marcin Urbańczyk - Polska/ Poland
MariaMencwelPoland MikhailLychkovskiyBelarus
Maria Mencwel - Polska/ Poland Mikhail Lychkovskiy Białoruś/ Belarus
OlgaSeverinaUkraine OmerCanSorgunalpTurkey
Olga Severina - Ukraina/ Ukraine Omer Can Sorgunalp - Turcja/ Turkey
PavelPisklakovRussia PawePacholecPoland
Pavel Pisklakov - Rosja/ Russia Paweł Pacholec - Polska/ Poland
QiangGangChina SebastianStrasnoyArgentina
Qiang Gang - Chiny/ China Sebastian Strasnoy - Argentyna/ Argentina
ShimaAsnaashariIran WenfengHuangChina
Shima Asna Ashari - Iran/ Iran Wenfeng Huang - Chiny/ China
XiaojingCaoChina XuKaiChina
Xiaojing Cao - Chiny/ China Xu Kai - Chiny/ China
ZofiaKlajsPolad
Zofia Klajs - Polska/ Poland

logawewantjazz2022

Strona wykorzystuje pliki cookie. Wyraź zgodę lub zmień ustawienia przeglądarki.