Finaliści 5. Konkursu Plakatu We Want Jazz 2023. ALL THAT JAZZ!

Zgodnie z protokołem z posiedzenia w dniu 2 października 2023 roku, Jury 5. Międzynarodowego Konkursu WE WANT JAZZ zorganizowanego przez Fundację EuroJAZZ do finału zakwalifikowano 31 prac następujących autorów: /According to the protocol of the session from 2 October 2023, The Jury of The 5th International Posters Competition WE WANT JAZZ organized by The EuroJAZZ Foundation we inform you that qualified to the final are the 31 works of the following authors:

Aleksandra Sołtys (Poland), Anastasia Temirkhanova (Italy), Anna Chmielnik (Poland), Anna Ryzhova (Russia), Antonina Janus-Szybist i Wojciech Szybist (Poland), Carolyn Schlam (USA), Charolia Bigott (Spain), Chen Shiming (China), Damian Krychowski (Poland), Eduard Cehovin (Slovenia), Gao Xindi (China), Jakub Urbaniak (Poland), Jiayang Zhao (China), Jouri Toreev (Belarus), Juan Restrepo (Colombia), Kaja Stopieńska (Poland), Liza Orlowska (Poland), Maciej Będkowski (Poland), Maja Grosfeld (Poland), Martyna Kot (Poland), Mirosław Charkot (Poland), Oleksandr Sysolin (Ukraine), Piotr Gruszczyński (Poland), Sebastian Strasnoy (Argentina), Sveta Nosova (Russia), Teija Hohl (Austria), Victoria Riabenka (Ukraine), Wojciech Janicki (Poland), Xu Huanfeng (China), Zhang Zhenwei Lu Xing (China), Żaneta Zawada (Poland).

Jury: prof. Lech Majewski, dr hab. Tomasz Kipka, Andrzej Wąsik (artysta malarz), Agnieszka Holwek (V-ce Prezes, Fundacji EuroJAZZ). Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 10 października. Wystawa finałowa konkursu: PROM Kultury Saska Kępa, Warszawa, 17 października-10 listopada.

The results of the competition will be announced on 10 October. Final exhibition of the competition: Warsaw, 17 October - 10 November 2023

AleksandraSoltys AnastasiaTemirkhanova
Aleksandra Sołtys - Polska/ Poland  Anastasia Temirkhanova - Włochy/Italy
AnnaChmielnik AnnaRyzhova 
Anna Chmielnik - Polska/Poland  Anna Ryzhova - Rosja/Russia
AntoninaJanusSzybistWojciechSzybist CarolynSchlam
Antonina Janus-Szybist i Wojciech Szybist - Polska/Poland Carolyn Schlam - USA/USA
CharoliaBigott ChenShiming
Charolia Bigott - Hiszpania/Spain Chen Shiming - Chiny/China
DamianKrychowski EduardCehovin
Damian Krychowski - Polska/Poland Eduard Cehovin - Słowenia/Slovenia
GaoXindi JakubUrbaniak
Gao Xindi - Chiny/China Jakub Urbaniak - Polska/Poland
JiayangZhao JouriToreev
Jiayang Zhao - Chiny/China Jouri Toreev - Białoruś/ Belarus
JuanRestrepo KajaStopienska
Juan Restrepo - Kolumbia/Colombia Kaja Stopieńska - Polska/Poland
LizaOrlowska MaciejBedkowski
Liza Orlowska - Polska/Poland Maciej Będkowski - Polska/Poland
MajaGrosfeld MartynaKot
Maja Grosfeld - Polska/Poland Martyna Kot - Polska/Poland
MiroslawCharkot OleksandSysolin
Mirosław Charkot - Polska/Poland Oleksandr Sysolin - Ukraina/Ukraine
PiotrGruszczynski SebastianStrasnoy
Piotr Gruszczyński - Polska/Poland Sebastian Strasnoy - Argentyna/Argentina
SvetaNosova TeijaHohl
Sveta Nosova - Rosja/Russia Teija Hohl - Austria/Austria
VictoriaRiabenka WojciechJanicki
Victoria Riabenka - Ukraina/Ukraine Wojciech Janicki - Polska/Poland
XuHuanfeng ZhangZhenweiLuXing
Xu Huanfeng - Chiny/China Zhang Zhenwei Lu Xing - Chiny/China
ZanetaZawada finalists
Żaneta Zawada - Polska/Poland

loga

 

Strona wykorzystuje pliki cookie. Wyraź zgodę lub zmień ustawienia przeglądarki.