Finaliści Konkursu We Want Jazz 2020

Zgodnie z protokołem z posiedzenia w dniu 1 września 2020r Jury 2. Międzynarodowego Konkursu WE WANT JAZZ zorganizowanego przez Fundację EuroJAZZ do ścisłego finału zakwalifikowano 29 prac następujących autorów:

According to the protocol of the session from 1nd of September 2020, The Jury of The 2nd International Posters Competition WE WANT JAZZ organized by The EuroJAZZ Foundation we inform you that qualified to the strict final are the works of the following 28 authors:

Adaszek Agata (Polska/Poland), Baracz Jakub (Polska/Poland), Brooke Igor (Rosja/Russia), Chen Junyu (Kanada/Canada), Dajczak Agnieszka (Polska/Poland), Depta-Kleśta Piotr (Polska/Poland), Drobner Stefan (Polska/Poland), Fernández Patricia (Kuba/Cuba), Ginard Erick (Kuba/Cuba), Glińska Daria (Polska/Poland), Huang Kai (Chiny/China), Huang He (Chiny/China), Karahan Carilla (Turcja/Turkey), Klajs Zofia (Polska/Poland), Krisna Eugenius (Indonezja/Indonesia), Leśniak Mateusz (Polska/Poland), Lipińska Julia (Polska/Poland), Materska Emilia (Polska/Poland), Osman Marek (Polska/Poland), Rodriguez Fornes Alejandro (Kuba/Cuba), Sałajczyk Dominika (Polska/Poland), Sosnowska Karolina (Polska/Poland), Świątek Marek (Polska/Poland), Szymankiewicz Szymon (Polska/Poland), Stelmaski Tomasz (Polska/Poland), Urumovic Zorana (Bośnia i Hercegowina/Bosnia and Herzegovina) Volpe Natalia (Argentyna/Argentina), Żurawiecka Maja (Polska/Poland).

Jury: prof. Lech Majewski, dr hab. Tomasz Kipka, Andrzej Wąsik (artysta malarz), Agnieszka Holwek (V-ce Prezes Fundacji EuroJAZZ).

AdaszekAgataPolska BarczakJakubPolska BrookeIgorRosja
 

Adaszek Agata - Polska / Poland

 

Baracz Jakub - Polska / Poland

 

Brooke Igor - Rosja / Russia

CHENJUNYUKanada DajczakAgnieszkaPolska DeptaKleśtaPiotrPolska
 

Chen Junyu - Kanada/ Canada

 

Dajczak Agnieszka - Polska / Poland

 

Depta-Kleśta Piotr - Polska / Poland

DrobnerStefanPolska FernandezPatriciaKuba GinardErickKuba 
 

Drobner Stefan - Polska / Poland

 

Fernández Patricia - Kuba / Cuba

 

Ginard Erick - Kuba / Cuba

GinardErickKuba1 GlinskaDariaPolska  HUANGHEChiny
 

Ginard Erick - Kuba / Cuba

 

Glińska Daria - Polska / Poland

 

Huang He - Chiny / China

HUANGKAIChiny KARAHANCarillaTurcja  KlajsZofiaPolska 
 

Huang Kai - Chiny / China

 

Karahan Carilla - Turcja / Turkey

 

Klajs Zofia - Polska / Poland

KrisnaEugeniusIndonesia LeśniakMateuszPolska  LipińskaJuliaPolska 
 

Krisna Eugenius - Indonezja / Indonesia

 

Leśniak Mateusz - Polska / Poland

 

Lipińska Julia - Polska / Poland

MaterskaEmiliaPolska OsmanMarekPolska RODRIGUEZFORNESALEJANDROKuba<
 

Materska Emilia - Polska / Poland

 

Osman Marek - Polska / Poland

 

Rodriguez Fornes Alejandro - Kuba/ Cuba

SalajczykDominikaPolska SosnowskaKarlolinaPolska StelmaskiTomaszPolska<
 

Sałajczyk Dominika - Polska / Poland

 

Sosnowska Karolina - Polska / Poland

 

Stelmaski Tomasz - Polska / Poland

SzymankiewiczSzymonPolska SwiątekMarekPolska UrumovicZoranaBosniaHercegowina<
 

Szymankiewicz Szymon - Polska / Poland

 

Świątek Marek - Polska / Poland

 

Urumovic Zorana - Bośnia i Hercegowina

VolpeNataliaArgentyna ŻurawieckaMajaPolska <
 

Volpe Natalia - Argentyna/ Argentina

 

Żurawiecka Maja - Polska / Poland

Strona wykorzystuje pliki cookie. Wyraź zgodę lub zmień ustawienia przeglądarki.